Voorbereidingsperiode: duurvermogen verbeteren van de spelers

Share

Na de zomerstop, en de bijbehorende vermindering van de fysieke fitheid, focust de voorbereidingsperiode zich op het herstellen van de fysieke fitheid van de spelers. Het duurvermogen is een van de factoren die is verminderd tijdens de zomerstop. Deze capaciteit is, echter, ook belangrijk voor het leveren van voldoende arbeid gedurende de hele wedstrijd. Waarom is het duurvermogen zo belangrijk voor de prestatie in teamsporten en hoe kunnen we deze capaciteit trainen? In deze blog gaan we antwoorden op deze twee vragen zoeken.

Duurvermogen in het voetbal

Het duurvermogen is gerelateerd aan het vermogen van het lichaam om zuurstof op te nemen (en te gebruiken). Deze capaciteit wordt flink getest tijdens een wedstrijd: de gemiddelde hartslag van de spelers gedurende een wedstrijd is 80-90% van de maximale hartslag(1). Een van de factoren die bijdraagt aan deze afhankelijkheid van het duurvermogen is het uitvoeren van herhaalde sprints. Maar hoe draagt het duurvermogen precies bij aan het vermogen om herhaalde sprints uit te voeren? Veel mensen denken dat zuurstof alleen een rol speelt in de energieproductie tijdens de sprints. Echter speelt zuurstof ook een cruciale rol in het herstellen van deze acties. Bij herhaalde sprints wordt de tijd tussen de sprints gebruikt om te herstellen van de voorgaande actie (d.w.z. het verwijderen van afvalstoffen die vrijkomen bij de energieproductie en dus voor het herstellen van de balans). Aangezien zuurstof een cruciale rol speelt in dit proces, zal verminderde beschikbaarheid van zuurstof (door een verminderd duurvermogen) leiden tot een verminderd herstel tussen de acties door. Wanneer dit onvolledige herstel herhaaldelijk voorkomt in een wedstrijd, wordt de balans in het lichaam slechter en slechter, wat zorgt voor de symptomen van vermoeidheid richting het einde van de wedstrijd.

Capaciteit duurvermogen verbeteren van de spelers

Nu we hebben gezien hoe het duurvermogen bijdraagt aan het herhaald sprint vermogen, weten we ook waarom de fysieke prestaties van spelers verminderd zijn na de zomerstop. Daarom zou het verbeteren van het duurvermogen een van de focuspunten tijdens de voorbereidingsperiode moeten zijn. Hierbij is het bekend dat training met een intensiteit >90% van de maximale hartslag zorgt voor verbeteringen in de duurcapaciteit(2). Dit betekent echter niet dat de hele training boven deze intensiteit moet zijn. Ongeveer 6-8% van de totale trainingstijd moet in deze zone zijn om de fysieke fitheid van de spelers te verbeteren(2).

HIIT training om duurvermogen te verbeteren

Maar hoe kan je er voor zorgen dat de spelers deze intensiteit halen? Een effectieve, en tijd-efficiënte, methode is het toepassen van een ‘high-intensity interval training’ (bijv. 4 x 4min op 12-14km/h met 3 min rust). Om de oefeningen echter sport-specifieker (en leuker) te maken, is het ook mogelijk om partijvormen te spelen. Partijvormen met een klein aantal spelers (bijv. 1v1 of 3v3) zijn het meest geschikt om de beoogde intensiteit te halen(3). Echter zijn partijvormen met meer spelers ook geschikt indiende ze met een relatief grotere veldafmetingen (d.w.z. 5v5 op een veld van 40x35m) worden gespeeld. Voorbeelden voor geschikte partijvormen zijn te vinden in tabel 1(3).

Duurvermogen Oefening

Duurvermogen Oefening & Veldafmetingen

Conclusie

Naast het veranderen van het aantal spelers en/of de veldafmetingen, heeft de duur van de intervallen en rustperioden ook invloed op de intensiteit van een oefening. Om een hoge intensiteit te halen zouden de intervallen 3-4 moeten duren, met een gelijke duur van de rustperiode (maar bij voorkeur korter).

JOHAN’s tip van de week

In addition to changing the number of players and/or field dimensions, the work and rest duration of an exercise also influence the intensity of an exercise. To reach a high intensity the work periods should be 3-4 minutes, with a similar rest period (but preferably shorter).

Referenties

  1. Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., and Wisløff, U. (2005). Physiology of Soccer: An Update. Sports Med, 35: 501–536.
  2. Castagna, C., Impellizzeri, F., Chaouachi, A., Manzi, V. (2013) Preseason variations in aerobic fitness and performance in elite-standard soccer players: a team study. J Strength Cond Res, 27(11), 2959-2965.
  3. Hill-Haas, S., Dawson, B., Impellizeri, F., Coutts, A. (2011). Physiological of small-sided games training in football. Sports Med; 41(3), 199-220.