Supercompensatie in voetbal: toegepast in de JOHAN Advies Module

Share

In de vorige blog hebben we gezien hoe de JOHAN Advies Module je helpt om de optimale hoeveelheid belasting voor je spelers te bepalen. De hoeveelheid trainingsbelasting is echter niet het enige waarmee u rekening moet houden bij het ontwerpen van een trainingsschema. Variatie in trainingsbelasting binnen een week is ook belangrijk om je spelers fit en fris te krijgen voor de wedstrijd. Daarom gaan we in deze blog dieper in op hoe het supercompensatie principe en de JOHAN Advies Module je ondersteunen om de spelers fit en fris te krijgen voor de wedstrijd.

Varieer in trainingsbelasting

In tegenstelling tot de meeste individuele sporten waarbij de focus ligt op één absolute topprestatie in het seizoen (bv. Wereldkampioenschappen, Olympische spelen, etc.), wordt bij teamsporten elk weekend topprestatie verwacht. Tijdens de week ligt de focus dan ook op het toewerken naar de wedstrijd. Maar hoe kun je je spelers optimaal voorbereiden op deze prestatie? Als je trainingsbelasting tijdens de week eentonig is, ben je de spelers constant aan het overbelasten of onderbelasten. Als de trainingsbelasting constant (enigszins) hoog is, hebben spelers niet de tijd om te herstellen van de voorgaande trainingen of wedstrijd. De resulterende opgehoopte vermoeidheid zal leiden tot verminderde wedstrijdprestaties. Aan de andere kant, als de trainingsbelasting constant laag is, zijn spelers onvoldoende voorbereid op de hogere wedstrijdvereisten en zullen ze daarom ondermaats presteren in de wedstrijd. De oplossing is om sessies van hoge intensiteit af te wisselen met sessies van lagere intensiteit: variatie in trainingsbelasting gedurende de week.

Supercompensatie principe in het voetbal

Wanneer je in je trainingsprogramma variatie over de week toepast, door één conditionele sessie in de week te plannen, maak je gebruik van het supercompensatie principe. Dit betekent dat je de spelers blootstelt aan de uitdagende eisen van wedstrijden en conditionele sessies (die 80-120% van de wedstrijdbelasting zouden moeten zijn), en dus het lichaam uitdaagt om zich aan deze eisen aan te passen; met andere woorden, spelers worden fitter. Om optimaal gebruik te maken van het supercompensatie principe, dient één conditionele sessie 2-3 dagen na de wedstrijd (en ook 2-3 dagen voor de volgende wedstrijd) gepland te worden. Om ervoor te zorgen dat u uw spelers niet overbelast, plant u minder intense sessies rond deze conditionele sessies of wedstrijden. Op deze manier hebben de spelers tijd om zich aan te passen aan de uitdagende eisen en worden ze hersteld aan het begin van de volgende wedstrijd. Het resulterende patroon van trainingsbelasting gedurende de week is een golfachtig patroon: variatie in de week (zie figuur 1). Om te controleren of uw trainingsprogramma dit golfpatroon volgt, analyseert de JOHAN Advies Module de variatie in trainingsbelasting gedurende de week. Wanneer er onvoldoende variatie is (monotone score is> 3), zal er een detectie zijn en zullen bijbehorende trainingssuggesties worden getoond.

Figure 1: Schematic overview of the variation during the week.

Supercompensatie principe toegepast in de JOHAN Advies Module

Laten we aannemen dat u een detectie heeft van eentonigheid voor explosieve acties (versnellen) (zie afbeelding 2). Dit geeft aan dat u binnen een week meer moet variëren in trainingsbelasting. Er zijn echter twee manieren om dit te doen: (1) de belasting van de conditionele sessie verhogen; en / of (2) het verminderen van de belasting van de sessies met een lagere intensiteit. Eerst moet je bepalen of je conditionele training meer dan 80% van de wedstrijdbelasting voor acceleraties bedroeg. Als dit het geval is, moet u de trainingsbelasting op de sessies met een lagere intensiteit verlagen. Als je voorwaardelijke training lager was dan 80% van de wedstrijdbelasting voor acceleraties, moet je de belasting van de voorwaardelijke sessie verhogen. Zo zorg je ervoor dat je optimaal gebruik maakt van het supercompensatieprincipe.

JOHAN Sports Supercompensation Advice module

JOHAN Sports Advice module: supercompensation implemented

Er zijn echter ook een aantal zaken waarmee u rekening moet houden bij het werken met dit onderdeel van de JOHAN Advies Module. Momenteel analyseert de module alleen of er voldoende variatie is gedurende de week. Het geeft echter geen feedback over de vraag of de trainingen met hoge en lage intensiteit op het juiste moment in de week worden gepland. Bovendien is tijdens de trainingsperiode van het voorseizoen variatie tijdens de week minder belangrijk. Tijdens deze periode ligt de nadruk vooral op het fit maken van de spelers voor de start van het seizoen, in plaats van ze voor te bereiden op topprestaties aan het einde van de week. Om de conditie van de spelers te verbeteren, zijn hoge trainingsbelastingen nodig. Daarom zullen er gedurende een week meer intensieve sessies zijn, wat leidt tot minder variatie. Hoewel variatie in de week in deze tijd van het jaar minder belangrijk is, moet er toch wat variatie zijn om de spelers te laten herstellen van sessies met hoge intensiteit. Herstelscores zijn een geweldige manier om feedback van de spelers over dit aspect te krijgen.

Conclusie

De JOHAN Advies module helpt je bij het ontwerpen van een trainingsprogramma met voldoende variatie. Zo bereid je je team optimaal voor om fit en fris te zijn voor de wedstrijd. Als er een waarschuwing over eentonigheid verschijnt, moet u controleren of uw voorwaardelijke training voldoende was belast. Als dit het geval is, moet u de trainingsbelasting op de sessies met een lagere intensiteit verlagen. Als de voorwaardelijke sessie minder dan 80% van de wedstrijdbelasting was, moet u de belasting van de voorwaardelijke sessie verhogen om optimaal gebruik te maken van het supercompensatieprincipe. Houd er echter rekening mee dat de module alleen de variatie in de week analyseert, niet of de sessies met hoge en lage intensiteit op het juiste moment tijdens de week worden gepland. De module ondersteunt je bij het analyseren van de data, maar je moet het in de praktijk wel op de juiste manier toepassen!