JOHAN Advies module: de balans in de periodisering

Share

Als (fysieke) trainer of coach balanceer je dagelijks de trainingsbelasting. Hoge fysieke belasting verbetert de conditie van de spelers, waardoor de prestaties van uw team toenemen. Aan de andere kant verhogen hoge trainingsbelastingen ook het risico op overbelasting van je spelers. Om de prestaties van teams te optimaliseren, beginnen steeds meer clubs (ook amateurclubs) gebruik te maken van GPS-volgsystemen en / of inspanningen en herstelvormen. Wanneer je echter op deze manier je team gaat monitoren, komt er veel informatie op je af. Hoe ga je met al deze gegevens om en vooral, hoe ga je deze gegevens in je voordeel gebruiken? Om teams tijdens dit proces te begeleiden, heeft JOHAN Sports de JOHAN Advies Module aan het softwareplatform toegevoegd. In de komende serie blogs zullen we uitleggen wat de JOHAN Advies Module is en hoe je deze kunt gebruiken om het meeste uit al je spelers te halen.

Hoe kun je de JOHAN Advies Module gebruiken?

Drie trainingsprincipes (een geleidelijke verhoging van de trainingsbelasting (A/C Ratio), supercompensatie en herstelstatus (RPE vragenlijsten)) zijn geïntegreerd in de JOHAN Advies Module om coaches/trainers te begeleiden bij het bepalen van de ideale hoeveelheid trainingsbelasting en de ideale variatie in trainingsbelasting voor de spelers. In deze blog bespreken we hoe de JOHAN Advies Module (zie Figuur 1) de ideale trainingsbelasting voor de spelers bepaalt en hoe je de resultaten van deze analyses kunt gebruiken om de prestaties van je team te optimaliseren.

JOHAN Sports GPS Tracking

JOHAN Advies Module

De A/C Ratio van Tim Gabbett

Een van de principes van het verbeteren van fysieke fitheid is spelers bloot te stellen aan hogere fysieke belasting dan ze gewend zijn (d.w.z. geen pijn, geen winst). Door de belasting echter te veel, te snel te verhogen, vergroot u ook het risico op overbelasting van de spelers. Dit zal hun prestatie verminderen. Daarom is een geleidelijke toename van de belasting in de loop van de tijd belangrijk. De AC-ratio kan u helpen bij het bepalen van de ideale hoeveelheid belasting voor uw spelers. Deze verhouding vergelijkt de belasting die spelers gewend zijn (chronische belasting) met de belasting waaraan ze momenteel worden blootgesteld (acute belasting). Wanneer de acute belasting meer dan 1,5 keer hoger is (150%) dan de chronische belasting, vergroot dit de kans op overbelasting van de spelers. In dat geval maakt de JOHAN Advies Module automatisch een detectie en toont de bijbehorende trainingssuggesties (do’s en don’ts).

JOHAN Advies Module

Figure 2: Detailed information of AC-ratio calculation.

JOHAN Advies als richtlijn voor het trainingsschema

Er zijn echter ook enkele zaken waar u rekening mee moet houden bij het werken met de AC-ratio. Ten eerste is 1,5 geen magisch getal: deze drempel is slechts een richtlijn. Als een speler een detectie heeft op de AC-ratio, moet je de trainingsbelasting voor deze speler niet automatisch verlagen. Daarom is het raadzaam om de AC-ratio-score te controleren: hoe hoger de AC-ratio, hoe groter de kans op overbelasting van de speler en hoe groter de noodzaak om het trainingsprogramma aan te passen. Door ook andere invoervariabelen te gebruiken, zoals inspanning / herstelscores of door te zien dat iemand vermoeid lijkt, krijg je nog meer vertrouwen dat je het programma wel of niet moet veranderen.

Controleer herstelscores

Laten we een voorbeeld geven van het hierboven beschreven proces. Als je naar de JOHAN Advies Module gaat, zie je dat een speler een detectie heeft op de AC-ratio: een overload aan sprinten. Voordat u besluit of u de trainingssuggesties gaat implementeren, wilt u meer informatie verzamelen: AC-ratio score, herstelscores en het doel van de training voor deze week. Daarom kijk je naar de AC-ratio score, die in dit geval 162% is (zie figuur 1). Bovendien laten de gegevens ook zien dat de speler normale scores voor vermoeidheid en spierpijn rapporteert in vergelijking met zijn normale neiging tot scoren (zie figuur 3). Aangezien we in het voorseizoen zitten (en dus de conditie van de spelers willen verbeteren), is er (slechts) een lichte overbelasting (162%) en geeft de speler normale waarden voor vermoeidheid en spierpijn door, kan de speler om het periodiseringsschema voort te zetten. Het wordt echter aangeraden om de herstelscores van deze speler de komende dagen zorgvuldiger te controleren om er zeker van te zijn dat hij goed reageert op het trainingsprogramma.

JOHAN Advies Module

Figuur 3: gedetailleerde informatie over variaties in welzijn.

Het tweede waar coaches/trainers rekening mee moet houden is dat de module 4 weken aan data nodig heeft om een goede inschatting te maken van de ideale trainingsbelasting. Dit betekent dat in de voorseizoenperiode (of wanneer een speler terugkeert van een blessure) de AC-ratio niet direct kan worden gebruikt om de ideale trainingsbelasting te bepalen. Om u te helpen bij het ontwerpen van een trainingsprogramma in deze periode, zijn de richtlijnen voor de gemiddelde teambelasting voor de eerste 4 weken van het voorseizoen weergegeven in onderstaande figuur. Bovendien kan het verzamelen van herstelscores van de speler u verder helpen bij het bepalen van de optimale belasting van de spelers.

JOHAN Advies Module

Figuur 4: Richtlijnen voor wekelijkse belasting in de eerste 4 weken van het voorseizoen.

Conclusie

De Player Status-module helpt trainers en coaches bij het bepalen van de ideale hoeveelheid trainingsbelasting voor het team. Wanneer er wordt afgeweken van deze ideale trainingsbelasting, wordt een automatische waarschuwing weergegeven en worden bijbehorende trainingssuggesties gegeven. Als een speler een waarschuwing krijgt over de AC-ratio, probeer dan verschillende aspecten (AC-ratio-score, variaties in welzijn en het doel van de week) te integreren om tot een definitieve conclusie te komen over het al dan niet aanpassen van zijn / haar training. programma. Onthoud altijd dat de gegevens er zijn om inzicht te krijgen in de status van de spelers, en dus om u te helpen een definitieve beslissing te nemen. De gegevens zouden echter niet de beslissing voor u moeten maken!