Interval Shuttle Run Test: fysieke testen voor sportteams

Share

De Interval Shuttle Run Test (ISRT) is een veel gebruikte fysieke test voor teamsporters. Van amateur tot professioneel niveau wordt deze test ingezet om inzicht te krijgen in de fysieke fitheid van de spelers. Maar wat is de rationale achter deze test, en welke informatie kan je eruit halen? In deze blog, zullen we antwoorden vinden op deze vragen.

Team sporten, zoals voetbal en hockey, worden gekarakteriseerd door de vele tempo wisselingen: periodes van laag-intensieve activiteit worden afgewisseld met periodes van hoog-intensieve activiteit. Daarom moeten spelers het vermogen hebben om de hoog-intensieve activiteiten uit te kunnen voeren, maar ook moeten ze de capaciteit hebben om te herstellen tijdens de lager-intensieve perioden. Als spelers gedurende de hele wedstrijd in staat zijn om voldoende te herstellen als zij wandelen of joggen, dan kunnen ze nog steeds de beslissende hoog-intensieve sprint maken aan het einde van de wedstrijd.

Wat is de Interval Shuttle Run Test (ISRT)?

Voordat we uitleggen wat de ISRT precies is, nemen we een stap terug naar de shuttle run test zoals de meeste middelbare scholieren deze ook zullen kennen. Tijdens deze test moeten de deelnemers op en neer rennen tijdens twee lijnen die 20m uit elkaar liggen. De snelheid waarmee zij dit moeten doen, wordt aangegeven met een piep, en wordt verhoogd gedurende de test. De ISRT is vergelijkbaar met deze test. Echter zijn er op basis van de karakteristieken van teamsporten, enkele aanpassingen gemaakt om de test specifieker te maken voor teamsporters. Een van de duidelijkste verschillen is al te zien in de naam: in plaats van continue activiteit, heeft de ISRT intervallen. Dit betekent dat de spelers 15 seconde (actieve) rust krijgen nadat ze 30 seconden hebben gerend. Andere verschillen zijn de hogere startsnelheid van de ISRT (10km/h vs 8,5km/g) en een snellere toename in de snelheid tot 13km/h (1km/h per trap vs 0,5km/h). Wanneer de drempel van 13km/h is bereikt, zal de snelheid daarna ook toenemen met 0,5km/h per stap. Naast het feit dat deze aanpassingen ervoor zorgen dat de test sport-specifieker is, is de test ook vermoeiender. Dit zorgt er dan ook weer voor dat het minder lang duurt om de test af te nemen.

Welke informatie kan je uit de Interval Shuttle Run Test (ISRT) halen?

De informatie die je uit de ISRT kan halen, is afhankelijk van de type test die je uitvoert. Als er een maximale test plaatsvindt (d.w.z. doorgaan tot je echt niet meer kan), geeft het aantal runs die iedere speler heeft afgelegd al een indicatie van het intermittent duurvermogen van de spelers. Zo is bijvoorbeeld bekend, dat er verschillen zijn in de prestatie tijdens de ISRT voor de verschillende posities in het veld. Vleugelverdedigers en middenvelders scoren over het algemeen beter in deze test dan de centrale verdedigers. Dit komt overeen met de hogere afstand die zij afleggen op hoge intensiteit tijdens de wedstrijd vergeleken met de centrale verdedigers. Daarom kan je door enkel te kijken naar het aantal runs dat iemand heeft gemaakt tijdens de ISRT, al inzicht krijgen in zijn/haar vermogen om hoge-snelheidsacties uit te voeren tijdens de wedstrijd. Maar door het analyseren van de hartslag gegeven kan je nog specifiekere informatie krijgen uit de fysieke testen.

ISRT Interval Shuttle Run Test JOHAN Sports GPS Tracking

Figuur 1: Hartslagdata patroon (en snelheid) van spelers tijdens de Interval Shuttle Run Test (ISRT)

Wanneer een sub-maximale test wordt uitgevoerd (d.w.z 70% van het maximaal aantal runs die een speler kan uitvoeren of een vooraf bepaald aantal runs), moet alle informatie over de fysieke status van de spelers gehaald worden uit de hartslag data (figuur 1). Wanneer hartslag data van de spelers wordt geanalyseerd, is er een zeer belangrijk aspect dat niet vergeten mag worden. Hartslag gegevens zijn zeer verschillend tussen spelers. Dit betekent dat je enkel de hartslag resultaten van een speler over tijd mag vergelijken (en dat je dus nooit de hartslag resultaten van een speler met een andere speler mag vergelijken). Zoals in figuur 1 te zien is, neemt de hartslag van de speler toe tijdens de actieve-periode en neemt deze ook weer af tijdens de rust perioden. Sommige spelers laten een groter hartslag herstel zien in de rustperioden dan andere spelers. Dit betekent echter niet dat het herstel vermogen van de ene speler beter is dan van de andere speler. Eerder zijn deze verschillen te verklaren door individuele verschillen in hartslag karakteristieken. Daarom is het belangrijk om de resultaten van een speler over de tijd te vergelijken, en dus niet te vergelijken tussen spelers.

Welke aspecten kunnen worden geanalyseerd?

Een van de meest geanalyseerd aspecten bij de ISRT, is het hartslag herstel na de test: dit zijn de afname in hartslag gedurende de eerste 15 seconden, eerste minuut en eerste twee minuten na de test. Hoe hoger de afname in hartslag is, hoe beter het herstel vermogen van de speler. Minder bekende aspecten die geanalyseerd kunnen worden zijn de relatieve hartslag (d.w.z. percentage van de maximale hartslag) na 6 en 9 minuten in de test. Voor deze aspecten geldt: hoe lager de relatieve hartslag, hoe beter de fysieke fitheid van de spelers.

ISRT testen door JOHAN

JOHAN Sports biedt nu ook de optie aan om een ISRT te laten af nemen voor jouw team met behulp van JOHAN Sports producten en diensten. Tijdens de testen zal JOHAN voor alle benodigde hardware zorgen. En na de test zullen de sportwetenschappers van JOHAN de data analyseren. Dit betekent dat je geen tijd meer hoeft te steken in het analyseren van de data, je krijgt de resultaten vanzelf opgestuurd!

Als je meer informatie wil over de analyse van hartslag gegevens, of als je een ISRT wil plannen voor jouw team, neem dan contant met JOHAN op voor meer informatie!