Interne belasting en externe belasting monitoren met GPS data en RPE data

Share

In de afgelopen blog hebben we besproken hoe benchmarks je kunnen helpen bij het plannen van je trainingsprogramma. Daarnaast hebben we in eerdere blogs gezien hoe zowel gps-data als subjectieve data je kan helpen bij het monitoren van je team. We hebben echter niet besproken hoe je kan nagaan of je trainingsprogramma daadwerkelijk resulteerde in vooruitgang van de fysieke fitheid. In de blog van vandaag zullen we dan ook bespreken hoe de integratie van interne belasting en externe belasting middels GPS variabelen met ervaren maten van belasting (RPE data) resulteert in nieuwe inzichten.

De combinatie van interne belasting en externe belasting

Stel dat je de GPS-data van afgelopen week aan het analyseren bent, en ineens valt het je op dat alle spelers veel minder hebben gedaan dan de weken ervoor. Of je ziet dat de hartslag van alle spelers ineens veel hoger is dan normaal. Betekent dit dat de fysieke fitheid van de spelers achteruit is gegaan? Of was het trainingsschema de oorzaak van deze verschillen? Op basis van enkel de GPS-data of hartslagdata, is het lastig om te bepalen wat precies de verschillen tussen deze weken heeft veroorzaakt. Door beide soorten data tegelijkertijd te verzamelen, zijn we beter in staat om te bepalen wat de oorzaak van deze verschillen is.

In de sportwetenschappelijke literatuur wordt er onderscheid gemaakt tussen interne belasting en externe belasting. De externe belasting refereert aan de belasting die de spelers daadwerkelijk hebben uitgevoerd (totale afgelegde afstand, sprint meters, etc.), terwijl de interne belasting refereert aan hoe de spelers deze belasting hebben ervaren (hartslag en Rating of Perceived Exertion (RPE))1. Door de externe en interne belasting in relatie tot elkaar te zien, krijgen we inzicht in de fitheid van spelers.

Als je spelers minder externe arbeid hebben geleverd dan normaal, maar ze ervaren de training ook als ‘makkelijker’ (lagere hartslag of lagere RPE scores), betekent dit dat het trainingsprogramma de oorzaak was van de afname in belasting. Probeer de belasting in de komende week te verhogen, zodat er geen detraining effecten optreden. Daartegenover staat dat als je spelers minder externe arbeid hebben geleverd, maar zij de training als gelijk of zelfs zwaarder ervaren (hogere hartslag of hogere RPE scores), dit je zou moeten signaleren dat de fitheid van je spelers achteruitgaat. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar: leveren je spelers dezelfde arbeid als normaal, maar wordt deze belasting als minder zwaar ervaren (lagere hartslag of RPE), dan betekent het dat hun fitheid vooruit is gegaan.

RPE data of Hartslag data voor het monitoren van interne belasting?

Hoewel in de meeste gevallen hartslag en RPE beide gebruikt kunnen worden om de interne belasting van de spelers te monitoren, is er een uitzondering op deze regel. Focust je training zich op explosiviteit, dan is hartslag niet de beste maat voor interne belasting. Aangezien hartslag een maat is voor de opname van zuurstof door het lichaam, en het feit dat de energie voor korte explosieve acties grotendeels wordt geproduceerd zonder zuurstof, is hartslag niet de beste variabelen om de interne belasting in deze sessies te meten. De belasting die op de spieren en de pezen wordt geplaatst is hier belangrijker: de spieren moeten een hoge power output leveren, terwijl de pezen de hoge krachten moeten weerstaan. Gelukkig zijn deze twee aspecten van belasting wel in RPE opgenomen. Daarom is RPE een betere representatie van de interne belasting in deze trainingen.

Interne load externe load combineren

Conclusie

In eerdere blogs hebben we besproken dat de interne en externe belasting (apart van elkaar) waardevolle informatie oplevert wat betreft je trainingsprogramma. In de blog van vandaag hebben we echter laten zien dat het bundelen van de krachten leidt tot nog krachtigere inzichten in de fysieke gesteldheid van spelers. Daarnaast hebben we laten zien dat hartslag niet de beste maat voor de interne belasting is wanneer de training zich focust op explosiviteit. In dat geval moet RPE als de maat voor interne belasting worden gebruikt.

Start met het monitoren van je team vanuit meerdere perspectieven om een zo compleet mogelijk beeld van de fysieke status van je spelers te krijgen!

Referenties

  1. Impellizeri, F.M., Rampini, E. & Marcora, S.M. (2005) Physiological assessment of aerobic training in soccer.Journal of Sports Sciences. 23(6); 583-592.