Herstel na training/wedstrijd monitoren: JOHAN Advies module

Share

In de laatste twee blogs hebben we besproken hoe de JOHAN Advies Module je ondersteunt bij het ontwerpen van een trainingsprogramma met de ideale hoeveelheid trainingsbelasting en ideale variatie in trainingsbelasting binnen een week. Weten wat de spelers hebben gedaan, is echter niet het enige aspect dat in de module is geïntegreerd. Feedback krijgen van de spelers over herstel na training/wedstrijd, en dus hoe ze reageren op het trainingsprogramma, is van het grootste belang. In deze blog gaan we dieper in op hoe de JOHAN Advies Module herstelscores gebruikt om te analyseren of de spelers goed reageren op het trainingsprogramma.

Herstel na training monitoren met herstelformulieren

Binnen een team is het vaak onmogelijk om met alle spelers in gesprek te gaan om na te gaan hoe alle spelers zich voelen en of ze vermoeid zijn. Het monitoren van herstel na training/wedstrijden kan met speciale herstelvragenlijsten. Met behulp van herstelvragenlijsten krijg je dagelijks feedback van de spelers over deze aspecten. In de ochtend na een training vullen de spelers herstelformulieren (vermoeidheid, spierpijn, gemoedstoestand, stress en slaapkwaliteit) in de JOHAN Team Performance-app in. Door deze herstelscores te checken krijg je niet alleen inzicht in welke spelers vermoeid zijn (of spierpijn ervaren), en dus eventueel hun trainingsprogramma aangepast moeten moeten worden, je kunt ook zien welke spelers hoge niveaus van stress ervaren. Dit kan uw beslissing ondersteunen om met de speler te gaan zitten en een praatje te maken.

Herstelformulieren analyseren

Nu we hebben gezien hoe herstelscores u kunnen helpen, is het belangrijk om te weten hoe de gegevens worden geanalyseerd. Omdat er nogal wat interindividuele variatie is in de manier waarop spelers de herstelvragenlijsten scoren, worden de gegevens op individuele basis geanalyseerd. De inter-individuele verschillen betekenen dat sommige spelers altijd scores van 2 tot 4 invullen op de herstelscores, dus als ze een 5 of hoger scoren, zou dit je moeten waarschuwen dat de spelers minder hersteld zijn dan normaal. Andere spelers daarentegen scoren altijd 4-6 op spierpijn (zie figuur 1). Dus als ze een 7 of hoger scoren, zou dit je moeten waarschuwen. Om deze verschillen onder controle te houden, analyseert de Player Status Module de gebruikelijke scoringsneiging van een speler, en wanneer de speler van deze neiging afwijkt, zal er een waarschuwing verschijnen.

Herstel na training/wedstrijd monitoren JOHAN Sports GPS Tracking

Herstelscores

Maar wat gaat u doen als er een waarschuwing op een van de herstelscores verschijnt? Soms wil je je spelers blootstellen aan hoge trainingsbelastingen en de grenzen verleggen. Als er dan een detectie op een van de herstelwaarden verschijnt, is dit gelukt. Je moet er echter ook voor zorgen dat deze hoge scores niet langdurig aanhouden, omdat dit de spelers overbelast. Het plannen van een sessie met een lagere intensiteit na een sessie met een hoge intensiteit is daarom de juiste keuze. GPS-gegevens kunnen u verder ondersteunen bij het bepalen hoe u de trainingsbelasting kunt aanpassen. Als een speler daarentegen hoge waarden op de herstelscores rapporteert zonder dat u de grenzen probeert te verleggen, duidt dit waarschijnlijk op een overbelasting van de speler. Probeer extra herstelstrategieën toe te passen (massage, schuimrolsessie), en als dit niet voldoende is om de herstelwaarden te verlagen, verminder dan de trainingsbelasting voor de speler.

Conclusie

De JOHAN Advies Module analyseert niet alleen wat de spelers hebben gedaan (GPS-data) maar analyseert ook hoe de spelers reageren op dit trainingsprogramma (RPE herstelscores). Aangezien er nogal wat interindividuele verschillen zijn in hoe de spelers de herstelvragenlijst scoren, worden de gegevens op individuele basis geanalyseerd. Wanneer een speler afwijkt van zijn / haar normale scoringsneiging, wordt dit als detectie getoond. Op basis van de detecties en de doelen die je voor de week in gedachten hebt, kun je bepalen of je het trainingsprogramma gaat aanpassen, een extra herstelstrategie gaat implementeren of dat je met de speler moet gaan zitten om een praatje te maken. De gegevens zijn er voor de inzichten, jij bent degene die ernaar handelt!