De fysieke verschillen tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal: de cijfers!

Share

Hoe vaak hebben we de discussie over het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal al wel niet gevoerd? We kunnen allemaal zo een aantal verschillen tussen beide soorten voetbal benoemen. Sommige voorbeelden zullen in het voordeel van de vrouwen zijn, andere juist weer in het voordeel van de mannen. In deze blog zullen we daarom wetenschappelijke artikelen bespreken die uitleggen hoe fysieke verschillen tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal invloed hebben op spel.

Welke fysieke verschillen tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal zijn er?

Shotkracht en uithoudingsvermogen

Als we kijken naar voetbal-specifieke capaciteiten, dan zien we dat het verschil in duurvermogen tussen mannen en vrouwen gemiddeld 12% is(1). Daarnaast is de schotkracht van mannen 18% hoger dan de vrouwen, maar dit is minder dan het verschil van 33% in spierkracht van de benen(2,3). Wat dus laat zien dat schotkracht meer is dan alleen pure kracht en dat techniek ook een belangrijk rol speelt.

Lengteverschillen mannen en vrouwen

Als we gaan kijken naar het meest opvallende verschil tussen mannen en vrouwen, dan zien we dat mannen gemiddeld 10-15cm groter zijn dan vrouwen(4). In Noorwegen en Nederland, zijn de mannen gemiddeld 1.82m lang, waarbij de langste 2.5% van de mannen groter zijn dan 1.96m(5). Voor vrouwen in deze landen geldt dat zij gemiddeld 1.68m lang zijn, en de grootste 2.5% ongeveer even groot is als de gemiddelde man(5). In tegenstelling tot andere teamsporten zijn de regels en veldafmetingen in het voetbal hetzelfde voor mannen als voor vrouwen. Gebaseerd op de bovenstaande verschillen, betekent dit dat de omstandigheden voor vrouwen uitdagender zijn dan voor mannen.

Extra fysieke uitdagingen voor vrouwelijke keepers

Het lengteverschil zorgt voor de grootste uitdaging voor de goalkeepers. De gemiddelde lengte van mannelijke goalkeepers is 78% van de hoogte van het doel, terwijl dit voor vrouwen maar 72% is(1). Als we deze resultaten samen nemen met het verschil in spierkracht (en dus ook sprongkracht), is het niet verbazend dat vrouwelijke keepers meer ballen doorlaten boven het hoofd en aan beide zijde van het doel. Daarom is ‘slecht’ keeperswerk vaak niet de oorzaak van deze doelpunten, maar speelt de grotere relatieve oppervlakte die zij moeten verdedigen een grotere rol. Bovendien wordt van keepers steeds meer verwacht dat zij actief in het spel mee doen, en de bal proberen te onderscheppen daar waar het nodig is. Om in dit doel te slagen is het van belang om zover mogelijk voor het doel te gaan staan zodat je de bal kan onderscheppen, terwijl je ook oppast dat het doel niet open ligt voor lange afstandsschoten(1). Doordat de vrouwelijke keepers kleiner en minder snel zijn, is deze balans lastiger voor vrouwen dan voor mannen. Al deze factoren dragen bij een het imago van ‘slecht keeperswerk’, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de ongunstigere omstandigheden.

Lagere balsnelheid

Door de lagere spierkracht van vrouwen, moeten zij een hoger percentage van hun maximale kracht gebruiken om de bal met de zelfde snelheid rond te laten gaan als de mannen. Zouden zij voor deze strategie kiezen, dan zou dit leiden tot vermoeidheid eerder in de wedstrijd. Dit zou dan ook weer leiden tot een slechtere technische uitvoering aan het einde van de wedstrijd. Daarnaast, zou het gebruiken van dit relatief hogere percentage van de maximale kracht, ten koste gaan van de  nauwkeurigheid. Het is daarom logisch dat vrouwen kiezen voor dezelfde relatieve kracht als mannen, wat resulteert in een lagere absolute kracht (en dus ook lagere bal snelheid). Zouden we echter allemaal niet kiezen om de snelheid op te offeren voor de nauwkeurigheid?

Lagere maximale snelheid

Nu dat we hebben gezien hoe de fysieke verschillen tussen vrouwenvoetbal en mannenvoetbal leiden tot verschillen in keeperswerk en snelheid van de bal, blijft de vraag wat de verschillen in activiteiten op het veld zijn. Vrouwelijke voetballers leggen gemiddeld minder afstand af en dus ook minder afstand op hogere snelheid dan de mannelijke voetballers(6,7). Dit kan worden verklaard door de lagere maximale snelheid die vrouwen kunnen halen: dezelfde absolute snelheid vraagt van vrouwen een relatief hoger percentage van hun maximale snelheid en is daardoor fysiek zwaarder. Als we kijken naar spelstatistieken, dan zien we dat vrouwen vaker de bal verliezen, maar ook vaker van afstand scoren(8). Bij vrouwen komen daarnaast meer doelpogingen voort uit combinatiespel, terwijl dit bij mannen vaker voorafgegaan wordt door een individuele actie(9). Als laatste zien we dat de conversie ratio (doelpunten per het aantal schoten) hoger is bij vrouwen dan bij mannen, wat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door een hoger percentage reddingen door de mannelijke keepers. Het moet worden opgemerkt dat de verschillen in de bovenstaande statistieken verklaard kunnen worden door de natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit laat zien dat we beide type voetbal niet kunnen vergelijken omdat de omstandigheden zo verschillend zijn.

Conclusie 

Door de natuurlijke fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen, is het niet mogelijk om mannen- en vrouwenvoetbal op een eerlijke manier te vergelijken. Pas als we de omstandigheden voor mannen en vrouwen gelijk maken, wordt het mogelijk om beide type spel te vergelijken. Dit zou inhouden dat we mannen op een veld van 118 x 76m (in plaats van 105 x 68m), met een goal van 7.93 x 2.64m (in plaats van 7.32 x 2.44m), met een bal met de grootte en het gewicht van een basketbal, en voor de duur van 113 minuten zouden moeten laten spelen(1). Aangezien het ons niet aannemelijk lijkt dat deze spel wijzigen snel worden toegepast, denk ik dat het beter is om beide type spel op hun eigen manier te waarderen!

JOHAN’s feitje

Als er een vrije trap is, zal het verdedigende team een ‘muur’ opstellen om het moeilijker te maken om een doelpunt te scoren. Bij voetbal wordt de muur op een afstand van 9,15 m van de bal geplaatst. De hoogte van de muur is bij vrouwenvoetbal echter lager dan bij mannenvoetbal. Dit maakt het gemakkelijker voor vrouwen om een doelpunt te maken door de bal over de muur te schieten. Zouden we het voor vrouwen net zo moeilijk willen maken om uit een vrije trap te scoren als voor mannen, dan moet de muur voor vrouwen op 8,45 m van de bal worden geplaatst (of 10 m voor mannen) (1).

Referenties

  1. Pedersen, A.V., Aksdal, I.M. & Stalsberg, R. (2019) Scaling Demands of Soccer According to Anthropmetric and Physiological Differences: a Fairer Comparison of Men’s and Women’s Soccer. Frontiers in Psychology. 10: 762. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00762
  2. Sakamoto, K., Sasaki, R., Hong, S., Matsukura, K., and Asai, T. (2014). Comparison of kicking speed between female and male soccer players. Procedia Eng. 72, 50–55. doi: 10.1016/j.proeng.2014.06.011
  3. Miller, A. E., MacDougall, J. D., Tarnopolsky, M. A., and Sale, D. G. (1993). Gender differences in strength and muscle fiber characteristics. J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 66, 254–262. doi: 10.1007/bf002 35103
  4. Garcia, J., and Quintana-Domeque, C. (2007). The evolution of adult height in Europe: a brief note. Hum. Biol. 5, 340–349. doi: 10.1016/j.ehb.2007.02.002
  5. (2009). Fysisk Aktivitet Blant Voksne og Eldre i Norge. Available at: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/715/Fysisk- aktivitet- blant- voksne- og- eldre- resultater- fra- en- kartlegging- i- 2008- og- 2009-IS-1754.pdf (accessed November 28, 2018).
  6. Baumgart, C., Freiwald, J., and Hoppe, M. W. (2018). Sprint mechanical properties of female and different aged male top-level german soccer players. Sports 6:E161. doi: 10.3390/sports6040161
  7. Bradley, P. S., Dellal, A., Mohr, M., Castellano, J., and Wilkie, A. (2014). Gender differences in match performance characteristics of soccer players competing in the UEFA Champions League. Mov. Sci. 33, 159–171. doi: 10.1016/j. humov.2013.07.024
  8. Kirkendall, D. T. (2007). Issues in training the female player. J. Sports Med. 41(Suppl. 1), i64–i67. doi: 10.1136/bjsm.2007. 036970
  9. Gómez, M., Álvaro, J., and Barriopedro, M. I. (2009). Behaviour patterns of finishing plays in female and male soccer. Kronos 15, 15–24.