Belangrijke GPS parameters in Performance Analyse (Tom Joel)

Share

In het eerste deel van het interview met Tom Joel, fysiek trainer van het nationale team van IJsland, heeft hij uitgelegd wat de verschillen zijn tussen het werken op de club en het nationale team. Hierbij heeft hij onder andere uitgelegd welke uitdagingen er zijn bij de nationale teams. In dit deel van het interview zal Tom meer ingaan op belangrijke GPS parameters en welke informatie hij terug geeft naar de coaches.

Top 3 belangrijke GPS parameters

Wanneer we Tom vragen naar welke 3 aspecten hij denkt dat de meest belangrijke GPS parameters zijn om te analyseren, volgt er een korte aarzeling: het is moeilijk om een top 3 samen te stellen. Maar een van de elementen die de sleutel vormt tot zijn methoden van het optimaal voorbereiden van spelers is duidelijk: spelers moeten pieksnelheidsacties uitvoeren gedurende de trainingsweek tussen wedstrijden in. Dus de eerste variabele die hij zou noemen in zijn top 3 is de maximale snelheid die bereikt wordt tijdens een trainingssessies. Deze maximale snelheid gebruikt hij om te analyseren of spelers een pieksnelheidactie (d.w.z. >90% van hun maximale snelheid) hebben uitgevoerd tijdens een gerichte sessie.

In lijn met deze gedachte, is het tweede belangrijkste aspect voor Tom de afgelegde afstand in de verschillende snelheidszones (eerste zone: 15-20km/h; tweede zone: 20-25km/h; derde zone: >25km/h). Deze data analyseert hij om inzicht te krijgen in de hoge snelheidsbelasting van een sessie of oefening.

Het laatste aspect wat Tom zou noemen in zijn top 3, is de algemene belasting van een sessie of oefening. Dit wordt het beste gemeten door de totaal afgelegde afstand en PlayerLoad (d.w.z. de som van de acceleraties in drie richtingen: voor-achter; links-rechts; boven-beneden). En hoewel hij zich bewust is dat in de meeste gevallen de totale afgelegde afstand en de PlayerLoad dezelfde informatie geven (d.w.z. ze meten grotendeels hetzelfde concept), ziet hij een belangrijke uitzondering. Wanneer een oefening wordt uitgevoerd met kleine veldafmetingen, leggen spelers meestal niet veel afstand af. In dat geval zou het beschrijving van de belasting van zo’n oefening met de totaal afgelegde afstand dus geen goed beeld geven van de algemene belasting. Daarentegen, een variabele die de belasting van versnellingen/vertragingen en wenden en keren meet, zou beter passen. Aangezien deze bewegingen resulteren in een hogere waarden voor PlayerLoad, wordt de algemene belasting van deze oefeningen beter gemeten door PlayerLoad.

Communiceren met de coach

Gezien de aspecten die Tom het belangrijkste vindt om te analyseren, is het niet verrassend dat deze aspecten ook de basis vormen voor de informatie die hij terugkoppelt aan de coaches. Bovenaan zijn rapport zet hij de team gemiddelde voor deze aspecten, waarna hij ook de individuele waarde van alle spelers geeft voor deze aspecten. Om het voor de coaches makkelijker te maken om spelers met elkaar te vergelijken, sorteert hij de spelers op basis van de posities in het veld. Een ander aspect wat hij altijd terugkoppelt naar de coaches is de duur van de sessie. Hoewel een sessie niet eens zo intensief hoeft te zijn, kan het lang op het veld staan zelf al vermoeiend zijn voor de spelers. Zeker bij het nationale team, waar de focus is op het voorkomen van vermoeidheid, moeten sessies niet te lang zijn. Daarom vindt hij dat dit ook een belangrijk aspect om terug te koppelen naar de coaches.

GPS variables

Tom Joel: “JOHAN ondersteunt trainers en coaches bij het voorbereiden van hun team en individuele spelers voor de beste fysieke prestaties”

Advies module: vertaling van bewegingswetenschappelijke principes

Als laatste onderdeel van het interview hebben we Tom gevraagd naar zijn mening over JOHAN Sports Advies Module, een veelgebruikte module door coaches die werken met de JOHAN producten & services. Tom vindt de concepten en ideeën die in de Advies Module zijn geïntegreerd erg interessant. Door verschillende wetenschappelijke concepten te integreren in de module, vertaalt JOHAN wetenschappelijke principes naar de individuele data van alle spelers. Hij denkt dat de praktische adviezen die volgen uit de advies module ervoor zorgen dat spelers worden voorbereid op verschillende type voetbalactiviteiten: de module daagt trainers (op het juiste moment) uit om niet alleen oefeningen uit te voeren met kleine afmetingen, maar juist met grotere veldafmetingen. Naast deze praktische adviezen, denkt hij dat de module ervoor zorgt dat coaches bewust worden van de verschillende trainingsprincipes. Door het integreren van de AC-ratio in de Advies Module, worden trainers ervan bewust gemaakt dat een geleidelijke opbouw van belasting over tijd erg belangrijk is. Daarom is Tom ook van mening dat deze module een erg goede manier is om trainers en coaches te ondersteunen bij het optimaal van het team (en de individuele spelers) voor hun beste fysieke prestatie.

We willen Tom bedanken voor het delen van zijn interessante ideeën met ons. En natuurlijk wensen we hem, en het nationale team, het allerbeste voor de aankomende kwalificatie ronden voor het EK! In de nabije toekomst zullen we meer ervaringen van (fysieke) trainers met JOHAN’s GPS monitoring systeem gaan delen, dus hou onze blogs in de gaten!